Privacy Policy / Cookie Policy

Bescherming van de Privacy

 

Stichting Brandwonden

Stichting van Openbaar Nut

Opgericht bij Koninklijk Besluit op 16 mei 1986

Ondernemingsnummer: 0428 886 389

Adres: Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem

Contact: via telefoon op nummer 02 649 65 89 of via email info@stichtingbrandwonden.be

 

 

1.      Stichting Brandwonden beheert volgende websites

 

      www.stichtingbrandwonden.be

o Geven van preventietips brand en brandwonden

o Informeren over brandwonden, verzorging en behandeling

o Verwerken van donaties

o  Verkopen van preventie- en didactisch materiaal

 

      www.brandwondenvoorkomen.be

o  Informatie over opleidingen, die gegeven worden door Stichting Brandwonden

o Inschrijven voor opleidingen, die gegeven worden door Stichting Brandwonden

 

      www.sparkkk.be

o Website voor jongeren met brandwonden en psychische problemen

o Geven van informatie

o  Contact met lotgenoten via een beveiligde chatroom

o Doorverwijzing naar psychologen op vraag van de bezoeker

 

2.      Stichting Brandwonden beheert volgende bestanden

 

      Donateurenbestand (zie Privacyverklaring Fondsenwerving)

 

      Adresbestand voor versturen van preventiemails oVersturen van preventiemailings over brand en brandwonden oDe gegevens worden niet aan derden doorgegeven

o   Bewaartermijn: zolang de preventiemailings worden verstuurd of bij verwijdering door de adreshouder

 

      Bestand met aanvragers financiële steun o Administratie van de aanvragen op financiële hulp vanwege brandwondenpatiënten

o   De aanvraag wordt ingediend door de sociale assistenten van de brandwondencentra of de verantwoordelijke binnen de Stichting

o   De adresgegevens worden 10 jaar bewaard na de laatste aanvraag oDe adresgegevens kunnen worden gebruikt voor opvolging van de financiële steun

o   De adresgegevenszijn technisch beschermd tegen raadpleging door onbevoegden

o   De adresgegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven oHet adresbestand werd goedgekeurd door de Privacy Commissie

 

      Bestand met kopers van preventiemateriaal, didactisch materiaal o Personen, die producten kopen via de webshop, worden bijgehouden in een bestand, nodig voor de administratieve opvolging van de bestellingen

o   Personen, die hun producten registreren voor het uitoefenen van de waarborg van de aangekochte producten, worden in een apart bestand opgeslagen en kunnen één maal gecontacteerd worden voor fondsenwerving

o   De adressen worden niet aan derde partijen doorgegeven

o   De adressen worden minstens 10 jaar bijgehouden (duur van de waarborg)

 

      Bestand gemeenten en brandweerzones in het kader van de rookmeldercampagne oStichting Brandwonden wil alle Belgen de kans geven om goedkope en kwalitatieve rookmelders aan te kopen

o   Stichting Brandwonden werkt hiervoor samen met brandweer en gemeentebesturen

o   Met deze partijen worden overeenkomsten afgesloten om een goed verloop van de actie mogelijk te maken

o   Er wordt een bestand bijgehouden van de verantwoordelijke personen binnen de brandweer/gemeente

o   Deze personen kunnen gecontacteerd worden voor nieuwe projecten binnen het domein van de preventie brand en brandwonden

o   De adressen worden niet doorgegeven aan derde partijen

 

3.      De Stichting respecteert de Privacy van de gebruikers van haar websites. 

Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de websites van Stichting Brandwonden en het gebruik dat De Stichting van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en van de Europese privacy verordening “algemene verordening gegevensbescherming” van 25 mei 2018.  

 

De Stichting verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor informatie- en communicatiedoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden: 

      Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties: De Stichting verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door De Stichting of door de partners van De Stichting gebruikt voor (directe) communicatiedoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde informatie of diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook worden verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. 

Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden. 

 

      Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, trafiekanalyse, verbetering van aanboden diensten.

De Stichting verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de websites, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Stichting Brandwonden geboden informatie en diensten. 

 

      Gebruik van "cookies". De websites van Stichting Brandwonden maken tenslotte gebruik van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de websites te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. De websites van Stichting Brandwonden maakt onder meer gebruik van "cookies" om te vermijden dat de gebruiker van de websites van Stichting Brandwonden zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. U kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. De Stichting kan echter geen optimale werking van de haar websites garanderen, indien u het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt. 

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door de Stichting worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. 

Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Stichting Brandwonden, Frans Landrainstraat, 43, 1970 Wezembeek-Oppem. 

U kunt zich eveneens verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor (direct) marketingdoeleinden via email gericht aan info@stichtingbrandwonden.be. 

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in

te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar commission@privacycommission.be.

 

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling: De Stichting behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.