Lees onze preventieve tips, zodat er in België zo min mogelijk slachtoffers met brandwonden vallen!

Steun mee

Voorkomen is beter dan genezen!

De Stichting Brandwonden voert een intensief preventiebeleid om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk slachtoffers met brandletsel vallen. Via elk beschikbaar communicatiemiddel brengen wij ons interactief preventieprogramma met de belangrijkste aspecten van brand- en brandwondenpreventie naar alle lagen van de bevolking. Omdat wij niet door de overheid gesubsidieerd worden, is financiële steun daarbij altijd welkom. Dus meld je nu aan als donateur van Stichting Brandwonden!

Elk jaar lopen ongeveer 1.400 mensen zware brandwonden op en 400 daarvan zijn kinderen. De kosten voor medische nazorg en herintegratie zijn enorm hoog. Er zijn een heleboel eenvoudige maatregelen om een huisbrand of brandwonden te voorkomen.

Stichting Brandwonden speelt graag je bewaarengel met enkele tips:

 • Maak alleen vuur in een brandveilige omgeving.

 • Zorg voor een blusmiddel als je met vuur of ontvlambare producten werkt.

 • Houd lucifers, aanstekers en gevaarlijke of brandbare producten buiten het bereik van kinderen.

 • Bewaar brandbare producten nooit bij elkaar en giet die producten nooit over in een andere fles.

 • Plaats alleen spots en halogeenlampen in een brandveilige omgeving, want ze worden heel warm.

 • Volg altijd de instructies in de handleiding van elektrische en verwarmingstoestellen wat betreft veiligheidsafstand of ventilatie en hang nooit iets te drogen op of dicht bij een verwarming.

 • Plaats beveiligde stopcontacten in de badkamer en gebruik nooit elektrische toestellen als je een bad neemt.

 • Sanitair water mag nooit warmer zijn dan 37°C.

 • Plaats CO- en rookmelders, en zorg voor goede verluchting.

 • Laat de schoorsteen elk jaar vegen.

 • Laat de elektriciteit in je woning om de tien jaar nakijken.

 • Als je kookt, ben je alleen daarmee bezig. Houd kinderen altijd uit de buurt.

 • Zet een barbecue altijd uit de wind op een stevige ondergrond en houd afstand. Voeg nooit extra brandstof toe aan een brandende barbecue.

 • Maak nooit een asbak zomaar in een vuilniszak leeg.

 • Ontsteek vuurwerk (met een lont) alleen op een veilige open plaats en houd toeschouwers op afstand. Richt vuurwerk nooit op andere mensen!

 • Zon nooit zonder bescherming met zonnecrème of sunblock, zeker als het om kinderen gaat. Houd baby's altijd in de schaduw.

EERSTE HULP BIJ BRANDWONDEN: EEN GOEDE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL 

Dringend:

 • spoelen met stromend water, even met koud water (neemt de pijn weg) 
 • verdergaan met lauw water gedurende 20 minuten 
 • tijdens het spoelen de kleren uittrekken 

Elektrische brandwonden:

 indien het slachtoffer nog in contact is met de bron, stroom afsluiten alvorens het slachtoffer aan te raken, dan spoelen 

Chemische brandwonden: minimum 30 minuten spoelen om product te verdunnen en zo snel mogelijk de kleren onder waterstroom uittrekken. Let op voor schadelijke dampen. Bel het Antigifcentrum 070 245 245 

Wanneer dringend naar de dokter of het ziekenhuis? 

 • Brandwonde groter dan een handpalm 
 • Brandwonde aangezicht, ogen, oren of genitaliën 
 • Chemische brandwonde 
 • Elektrische brandwonde

Stichting Brandwonden geeft ook opleidingen over brandpreventie aan crèches, scholen, gemeentes, bedrijven …
Vraag naar onze educatieve pakketten en DOE-dozen!


Voor meer informatie en mogelijkheden om brand en brandwonden te voorkomen, surf naar onze website.