CO-melders en rookmelders kunnen jou en je familie redden, installeer ze thuis in iedere leefruimte!

Steun mee

Rook en koolstofmonoxide zijn gevaarlijker dan vuur

Stel dat het bij jou thuis brandt, denk je dat je door de rook wakker zal worden? Jammer genoeg niet. In rook zit namelijk het kleur- en reukloze gas koolstofmonoxide, waardoor je in een nog diepere slaap raakt. Vuur verbruikt veel zuurstof en er komen ook vaak giftige gassen vrij bij een brand. Daardoor zijn slachtoffers meestal al gestikt voordat de vlammen ze bereiken.

Je kunt alleen vertrouwen op een rookmelder als er brand uitbreekt. Dankzij het alarm van een rookmelder vallen er namelijk 70% minder doden! Plaats een rookmelder tegen het plafond op elke verdieping, bij voorkeur in de traphal en dichtbij de slaapkamers.

CO, de stille moordenaar thuis

Bestel een melder in de preventieshop van Stichting Brandwonden! Een rookmelder en CO-melder, jouw bewaarengelen bij brand of mogelijke CO-vergiftiging.

Bestel ze hier

In België sterven er jaarlijks ongeveer vijftig mensen door CO-vergiftiging. Koolstofmonoxidevergiftiging wordt meestal veroorzaakt door waterverwarmingstoestellen, dus vaak in de badkamer. Bij verbranding van brandstof komt het reuk- en kleurloos gas CO vrij. Als er niet genoeg zuurstof in de ruimte aanwezig is, ontstaat er een gevaarlijke hoeveelheid, die je bewusteloos maakt en dan doet stikken. Zorg in kamers met een geiser, waterverwarmer of verwarmingstoestel altijd voor voldoende verluchting en plaats een CO-melder!

Lees meer over CO-melders en rookmelders op de site van Stichting Brandwonden!